logo hva international

Centre of Applied Research Technology

Nieuwe lector Bouwtransformatie

3 Sept 2014 10:27

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen meedelen dat dr. Frank Suurenbroek per 16 oktober 2014 is benoemd tot Lector Bouwtransformatie in onderzoeksprogramma Urban Technology.

Frank Suurenbroek behaalde een master sociaal-economische geschiedenis aan de VU en een master planologie aan de UvA. In 2006 is hij gepromoveerd op een GIS gestuurd onderzoek naar particuliere stedelijke transformaties.

Frank heeft als senior onderzoeker gewerkt bij de afdeling Research and Development van de Architekten Cie en daarna bij Inbo Architectuur, Stedenbouw en Advies. Ook doceerde hij op verschillende universiteiten, waaronder TU Eindhoven, de Rietveld Academie en Bauhaus Universität in Weimar.

Tot 16 oktober werkt Frank bij Hogeschool Saxion, waar hij senior onderzoeker bij onderzoeksprogramma Toekomstbestendige Stad is, en daarnaast inhoudelijk kwartiermaker van de nieuwe opleiding Urban Studies.

Wij hebben er veel vertrouwen in dat Frank met zijn expertise en ervaring van grote meerwaarde zal zijn voor het onderzoek naar Bouwtransformatie aan de HvA.