Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam Research Institute for Societal Innovation

"Want zij gelooft in mij"

onderzoeksrapport individuele begeleiding in het jongerenwerk

Commissioned

Youth Spot, het lectoraat voor Jongerenwerk in de grote stad, heeft de methodiek Individuele Begeleiding beschreven als werkwijze binnen het grootstedelijk jongerenwerk, gepositioneerd in de literatuur en op resultaten onderzocht. Inzet van het onderzoek is dat de uitkomsten de basis vormen voor een methodiekbeschrijving van Individuele Begeleiding binnen het jongerenwerk die door wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd.

Referentie Metz, J., Sonneveld, J., & Koops, K. (2014). "Want zij gelooft in mij": onderzoeksrapport individuele begeleiding in het jongerenwerk. (Portfolio jongerenwerk; No. 3). Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  ARISI 1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)

Judith Metz
Kamiel Koops

Publicaties:

Research database