Centre for Applied Research in Education

prof. dr. R.J. Oostdam (Ron)

Professor of Learning and Instruction
Alternate phone no.:
0205995332
Email:
r.j.oostdam@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Room number:
08 A07
Expertise:
Research Director of the Centre for Applied Research in Education, Professor of Learning and Instruction
Go to Research database

Prof. dr. Ron Oostdam is onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector Maatwerk in Leren en Instructie. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen geaffilieerd aan het ‘Research Instituut of Child Development and Education’ van de Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft de afgelopen jaren leidinggegeven aan diverse (inter)nationale onderzoeksprojecten over de voor- en vroegschoolse periode, het primair en voortgezet onderwijs, en het hoger onderwijs. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar lees- en schrijfdidactieken, curricula voor literatuur en leesattitude, training en beoordeling van taalvaardigheid en ICT-leeromgevingen. Andere thema's betreffen onderzoek naar leerstoornissen, zelfregulerend leren, curriculumimplementatie, beoordeling van de identiteit van docenten, kritisch denkvermogen, intelligentietesten en leerpotentieel.

Hij is (co)auteur van een groot aantal artikelen en boeken - zowel nationaal als internationaal - en is betrokken bij verschillende internationale netwerken. Bekijk de meest recente internationale publicaties.

Go to Research database
Go to Research database