Centre for Applied Research in Education

dr. G.G. van Veldhuizen (Bert)

Email:
g.g.van.veldhuizen@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Not present on:
Friday

Go to Research database

Quote gerelateerd aan onderwijs

Professionele ruimte is niet de ruimte die je krijgt, maar de ruimte die je neemt!

Wie ben je en welke rol heb je binnen de opleiding?

Dr. Bert van Veldhuizen is hoofddocent binnen de master Pedagogiek en medeverantwoordelijk voor de curriculumdelen Leren & Innoveren, Adviseren & Begeleiden en Veranderkunde. Bert zet zich in voor curriculumvernieuwing en het opzetten en uitvoeren van de onderzoekslijn, waarbij hij bijzondere aandacht heeft voor het afstudeeronderzoek. Daarnaast geeft Bert onderwijs binnen de eerstegraadslerarenopleidingen, is hij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de minor ‘Docent in het mbo’ en draagt hij bij aan het professionaliseren van docenten en praktijkopleiders in het begeleiden van (afstudeer)onderzoek.

Wat breng jij de opleiding en de studenten?

Bert brengt een grote ervaring in het onderwijs (met name het beroepsonderwijs) in. Naast veel ervaring beschikt Bert over een grote hoeveelheid kennis van actuele wetenschappelijke inzichten over onderwijs en opvoeden. Bert is zeer benaderbaar voor zowel collega’s als studenten om mee te denken en te ondersteunen. Bert kcombineert zijn onderwijstaken met onderzoek naar de professionalisering van docenten en is daarmee ook een rolmodel. Bert houdt van uitdagingen en is niet bang om dingen op een andere manier aan te pakken. Tenslotte werkt Bert ook met groot enthousiasme samen met collega’s uit Zwitserland, Estalnd en Leichtenstein om de studenten een interessant en uitdagend uitwisselingsprogramma te bieden.

Je werkervaring

Bert is sinds september 2011 werkzaam als hoofddocent binnen de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Het onderwijs loopt als een rode draad door zijn cv. In de periode 1978 tot 1987 zette Bert zich in als cursusleider voor vormingswerk in internaatsverband. In 1987 maakt hij de overstap naar CINOP als (senior) adviseur. Zo breidde zijn werkervaring uit naar het mbo. Bert hield zich bij CINOP o.a. bezig met leermiddelenontwikkeling, vrouwen en techniek en het ontwerp en de ontwikkeling van multimediaproducties en advies en projectmanagement op het gebied van onderwijs en technologie. In 2002 maakte hij als programmamanager onderwijsvernieuwing de overstap naar het Regio College in Zaandam. In deze rol adviseerde Bert het College van Bestuur en de opleidingsmanagers en verzorgde hij de ondersteuning van de onderwijsteams in het competentiegericht leren en beoordelen. Naast deze beroepsmatige bezigheden maakt Bert van 1998 tot 2002 deel uit van het Bestuur Openbaar Onderwijs in Houten (BOOH).

Genoten opleidingen

In 2011 is Bert gepromoveerd in Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht met het onderzoek “Werkend Leren, Leren Werken. Professionele ontwikkeling van docenten in persoonlijk en organisatieperspectief.” Bert heeft de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Utrecht in 1978 afgerond waar hij is afgestudeerd op een onderzoek naar didactische vernieuwing in het Lager Beroeps Onderwijs.

Lid van…

Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs is voor Bert vanzelfsprekend. Hij is lid van verschillende groepen die hier aan bijdragen, zoals het Netwerk Masters Leren & Innoveren, het Landelijk Overleg Masters Pedagogiek en de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland. Daarnaast maakt Bert deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor lerarenopleiders. Dat ook internationale ontwikkelingen zijn aandacht hebben, geven zijn lidmaatschap van de International Study Association for Teachers and Teaching (ISATT) en European Association for Practitioner Research in Learning (EAPRIL) aan.

Go to Research database
Go to Research database