Centre for Applied Research in Education

Studiesucces in het hbo

het belang van een ketenbenadering

Chapter

Wat houdt ‘studiesucces’ nu eigenlijk in, en hoe bepalend is dit concept voor het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek? De auteurs in deze bundel zoeken naar tegendraadse opvattingen en nieuwe benaderingen van studiesucces om het debat los te breken uit het verstarrende rendementsdenken.

Volgens recensie in het tijdschrift Thema Hoger Onderwijs introduceren de auteurs van dit boek “het complexe thema op een bijzonder complete manier. Voor iemand die zich wil inlezen in het dossier is dit een mooi vertrekpunt.”

Reference Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie (pp. 141-165). Eburon.
Published by  Centre for Applied Research in Education 1 January 2018

Publication date

Jan 2018

Author(s)


Publications:

Research database