Centre for Applied Research in Education

Empirisch onderzoek naar de mate van burgerschap en de impact van onderwijs

Chapter

In dit hoofdstuk staan twee onderwerpen centraal. Allereerst wordt beschreven wat er bekend is over de mate waarin Nederlandse leerlingen burgerschap bezitten, met name kennis, vaardigheden en houdingen daaromtrent. Vervolgens wordt stilgestaan bij wetenschappelijk onderzoek omtrent de mogelijke bijdrage van onderwijs aan het burgerschap van leerlingen.

Referentie Nieuwelink, H. (2012). Empirisch onderzoek naar de mate van burgerschap en de impact van onderwijs. In A. Wilschut (Ed.), Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken (pp. 61-84). Article 3 Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)


Research database