Centre for Applied Research in Education

Naar gedeeld leiderschap in de school. Verhoogt invoering van ‘distributed leadership’ betrokkenheid bij schoolontwikkeling?

Other

Posterpresentatie tijdens de ORD2010 van Hanna de Koning, onderzoeker van het APS en verbonden aan de Kenniskring Leren & Innoveren, rond het project 'Gedeeld leiderschap in de school', waarin samen met scholen verkend wordt hoe gedeeld leiderschap vorm kan krijgen binnen scholen.

Referentie

Koning, de, H., & Doeland, I. (2010). Naar gedeeld leiderschap in de school. Verhoogt invoering van ‘distributed leadership’ betrokkenheid bij schoolontwikkeling? Posterpresentatie tijdens de ORD2010

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 11 mei 2010

Publicatiedatum

mei 2010

Auteur(s)

Hanna de Koning