Centre for Applied Research in Education

Voorbeelden van lessen in burgerschapsonderwijs

Chapter

In dit hoofdstuk geven we een viertal concrete voorbeelden van lessen die kunnen bijdragen aan burgerschapsvorming. Deze voorbeelden hebben beslist niet de pretentie het totaal aan mogelijkheden voor onderwijs te dekken. Er is veel meer mogelijk, zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden. De concrete voorbeelden geven echter wel een idee van de wijze waarop burgerschapsvorming gestalte kan krijgen in de praktijk van het onderwijs.<br/>Het eerste voorbeeld is bedoeld voor het basisonderwijs. Daarna volgt een voorbeeld vanuit maatschappijleer voor het bovenbouw van het vmbo of het mbo, en dan twee voorbeelden vanuit aardrijkskunde en geschiedenis voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Referentie Keissen, H., van der Hoek, B., Pauw, I., & Wilschut, A. H. J. (2012). Voorbeelden van lessen in burgerschapsonderwijs. In A. Wilschut (Ed.), Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken (pp. 85-112). Article 4 Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

Hans Keissen
Iris Pauw
A.H.J. Wilschut

Research database