Centre for Applied Research in Education

Een typologie van excellentieprogramma’s voor het hoger beroepsonderwijs

Article

In het kader van het Sirius programma zijn er in Nederland een groot aantal excellentieprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd in het hoger onderwijs. Deze ontwikkelde excellentieprogramma’s zijn divers en verschillen tussen en binnen instellingen.

Centraal in deze studie stonden de vragen:

1) Welke typen excellentieprogramma’s heeft de Hogeschool van Amsterdam ontwikkeld en geïmplementeerd in het onderwijs in het kader van het Sirius programma?, en 2) Wat zijn volgens docenten de belangrijkste samenhangende kenmerken van de verschillende typen excellentieprogramma’s? Voor deze studie zijn 18 docenten geïnterviewd over de belangrijkste kenmerken van het door hen ontwikkelde en/of aangeboden excellentieprogramma. Op basis van de kenmerken ‘kerninhoud’, ‘zelfregulatie van de student’, ‘betrokkenheid van het werkveld’, ‘organisatie’ en ‘toegankelijkheid’ konden vijf typen excellentieprogramma’s worden onderscheiden: 1) wetenschappelijk onderzoek, 2) design-thinking, 3) specialisatie, 4) theorie, en 5) keuzevrijheid. Door middel van beschrijvende<br/>portretten wordt dieper inzicht gegeven in de belangrijkste samenhangende kenmerken van elk type excellentieprogramma. De typologie biedt een handvat voor het evalueren, aanpassen en/of verbeteren van bestaande programma’s en biedt tevens een raamwerk voor het ontwikkelen van nieuwe excellentietrajecten.

Referentie Doppenberg, J., Griffioen, D. M. E., & Oostdam, R. (2016). Een typologie van excellentieprogramma’s voor het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor hoger onderwijs, 34(3), 41-57. https://research.tue.nl/en/publications/een-typologie-van-excellentieprogrammas-voor-het-hoger-beroepsond
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2016