Centre for Applied Research in Education

Maatschappijleer

Chapter

Het schoolvak maatschappijleer kent een vakspecifieke benaderingswijze die gekoppeld is aan bepaalde inhoudelijke onderwerpen. In deze bijdrage worden eerst de wetenschappelijke basis en de examenprogramma’s kort beschreven, gevolgd door een beschrijving van vakperspectieven waarbij we aansluiten bij de ‘klassieke benaderingswijze van maatschappijleer’. Het draagt hopelijk bij aan het ontdekken van nieuwe vakdidactische mogelijkheden bij het ontwerpen van betekenisvolle lessen maatschappijleer die worden gekenmerkt door een activerende didactiek en differentiatie.

Referentie Pormes, A., Nieuwelink, H., & Schaap, K. (2018). Maatschappijleer. In F. Janssen, H. Hulshof, & K. van Veen (Eds.), Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? : Een perspectiefgerichte benadering (pp. 218-233). Universiteit Leiden.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Arthur Pormes
Koen Schaap

Publicaties:

Research database