Centre for Applied Research in Education

Jongeren, media en democratie: Wat adolescenten vinden en onderwijs kan bijdragen

Chapter

In dit hoofdstuk bespreekt Hessel Nieuwelink dat voor waarheidsvinding niet alleen digitale, maar ook democratische vaardigheden van burgers van belang zijn. Hij beschrijft dat het beeld van jongeren als digital natives die probleemloos op internet en sociale media navigeren en altijd goed weten wat ze doen, te rooskleurig is. Jongeren hebben bijvoorbeeld veel moeite met onderscheid maken tussen ‘echt nieuws’ en ‘nepnieuws’. Tegelijkertijd hechten jongeren ook veel waarde aan de uitgangspunten van de democratie.

Onderwijs kan een bijdrage leveren aan vergroting van mediawijsheid en burgerschap stimuleren. Echter, in huidige onderwijsprogramma’s ligt de nadruk op het reguleren van het eigen mediagedrag en is er veel minder aandacht voor een kritische analyse van bijvoorbeeld structuurkenmerken van het medialandschap.

Referentie Nieuwelink, H. (2020). Jongeren, media en democratie: Wat adolescenten vinden en onderwijs kan bijdragen. In J. de Ridder, R. Vliegenthart, & J. Zuure (Eds.), Doen, durven of de waarheid?: Democratie in digitale tijden (pp. 136-150). Amsterdam University Press.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2020