Centre for Applied Research in Education

Naar een nieuw perspectief voor de leraar

welke loopbaan perspectieven zijn er voor mij? - infographic

Other

In deze infographic worden loopbaanmogelijkheden zichtbaar gemaakt voor leraren. Tevens beschrijft het de rol van schoolleiders, bestuurders en HR-medewerkers van scholen. De infographic is ontwikkeld binnen het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep. Er zijn drie versies beschikbaar: een Amsterdamse, versie, een landelijke versie en een Engelse versie.

Referentie Snoek, M. (Author). (2020). Naar een nieuw perspectief voor de leraar: welke loopbaan perspectieven zijn er voor mij? - infographic . Digital or Visual Products, Online Scientist.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2020