Centre for Applied Research in Education

Leren omgaan met verschillen in een homogene onderwijsomgeving

Een onderzoek naar pedagogisch-didactische handelingen om het leren omgaan met verschillen te bevorderen in het mbo

Article

In een pluriforme en democratische samenleving is het leren omgaan met diversiteit en verschillen een belangrijke burgerschapscompetentie. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat contact tussen leden van verschillende sociale groepen hier een positieve bijdrage aan levert doordat het vooroordelen en discriminatie kan verminderen. Een onderwijsomgeving met weinig diversiteit in opvattingen en sociale achtergronden beperkt daarmee de mogelijkheid om vanuit de contacttheorie positieve effecten te genereren.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de pedagogisch-didactische handelingen van docenten Burgerschap om studenten – binnen een homogene onderwijsomgeving – te leren omgaan met verschillen. Hiertoe zijn zowel mbo-docenten als mbo-studenten geïnterviewd.

Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat docenten hiervoor gebruik maken van verschillende werkvormen, zoals dialogische didactiek, rollenspellen, samenwerkingsopdrachten en excursies. Deze werkvormen komen gedeeltelijk overeen met de uitgangspunten van de contacttheorie. Er kan dus worden geconcludeerd dat er diverse opties zijn om het leren omgaan met verschillen te bevorderen binnen een homogene onderwijsomgeving.

Referentie van den Dijssel, J., & Nieuwelink, H. (2021). Leren omgaan met verschillen in een homogene onderwijsomgeving: Een onderzoek naar pedagogisch-didactische handelingen om het leren omgaan met verschillen te bevorderen in het mbo. Dimensies: Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken, 3, 19-38. https://dimensies.nu/leren-omgaan-met-verschillen-in-een-homogene-onderwijsomgeving-nr-3-sep-2021/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 september 2021

Publicatiedatum

sep 2021

Auteur(s)

Jan van den Dijssel

Publicaties:

Research database