Centre for Applied Research in Education

Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm

ervaringen van leraren met het geven van burgerschapsonderwijs op afstand tijdens de eerste COVID-19-lockdown

Article

Er is nog weinig zicht op hoe burgerschapsonderwijs tijdens de COVID-19-lockdowns is verlopen. Onderzoek naar burgerschapsonderwijs en afstandsonderwijs biedt aanknopingspunten om burgerschapsonderwijs op afstand vorm te geven. Dit artikel heeft als doel meer inzicht te krijgen in de didactische aanpakken die leraren hierbij gebruiken, en de mogelijkheden en belemmeringen die volgens leraren bestaan bij burgerschapsonderwijs op afstand.

Met een vragenlijst bevroegen we 173 leraren in het Nederlands funderend onderwijs.

De resultaten:

  • Leraren zijn kritisch over het geven van burgerschapsonderwijs op afstand. In het bijzonder omdat het in een online omgeving moeilijk is interactie en discussie te organiseren.
  • Leraren geven aan dat zij met afstandsonderwijs veel minder aandacht kunnen besteden aan de doelen die zij bij burgerschapsonderwijs belangrijk vinden en dat er veel minder aandacht besteed kan worden aan het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen van leerlingen.
  • Ook veel didactische aanpakken die leraren gebruiken bij fysiek onderwijs werken in het afstandsonderwijs niet goed, omdat interacties tussen leerlingen online slecht waren vorm te geven.

In de discussie geven we verschillende verklaringen voor de kritische perspectieven van leraren op de mogelijkheden van burgerschapsonderwijs op afstand.

Referentie Nieuwelink, H., Daas, R., & Teegelbeckers, J. Y. (2022). Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm: ervaringen van leraren met het geven van burgerschapsonderwijs op afstand tijdens de eerste COVID-19-lockdown. Pedagogische Studiƫn, 99(1), 36-59. https://pedagogischestudien.nl/search?identifier=0bd8b8e7-612f-4422-877c-c6bbf9ed0e47
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2022