Centre for Applied Research in Education

Hoe verhouden burgerschap(sonderwijs) en inclusie zich tot elkaar?

Report

In dit artikel worden de overeenkomsten en verschillen tussen burgerschap en inclusie voor het onderwijs in het mbo beschreven.

Iedereen vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan inclusie en diversiteit, maar het is zoeken naar het ‘hoe’. Als startdocument heeft Stichting School & Veiligheid een invalshoek beschreven over inclusie in het MBO en legt daarmee het verband met sociale veiligheid, het belang van de participatie van studenten, burgerschap en het pedagogische gesprek binnen de gemeenschap die de klas, de opleiding en het ROC met elkaar vormen.

Vervolgens is deze visie voorgelegd aan practoren en lectoren, die vanuit hun eigen zienswijze en expertise meer helderheid scheppen in deze constructen. Om handelingsperspectief te scheppen voor onderwijsprofessionals, managers en directeuren. Om samen te kunnen bouwen aan een inclusieve school. ‘Samen zijn wij iedereen’. In dit artikel beschrijft Hessel Nieuwelink, lector Burgerschapsonderwijs zijn perspectief.

Referentie Nieuwelink, H. (2022). Hoe verhouden burgerschap(sonderwijs) en inclusie zich tot elkaar? Hogeschool van Amsterdam. https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Nieuwelink-Hoe-verhouden-burgerschapsonderwijs-en-inclusie-zich-tot-elkaar-inclusief-inleiding.pdf
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database