Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research in Education

Literatuuronderzoek naar mogelijke effecten en onderlinge mechanismen: Beleidsdocumenten.

In dit rapport wordt aan de hand van beleidsrapporten verkend welke effecten er verwacht worden van post-initiƫle masteropleidingen voor leraren. Deze verkenning is uitgevoerd in kader van een onderzoek naar de effecten van masteropleidingen op leraren en hun omgeving. In de beleidspublicaties van de afgelopen jaren ligt de nadruk op de bijdrage die masteropleidingen kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. In de beleidspublicaties is slechts beperkt aandacht voor mogelijke effecten vaste master-opgeleide leraren op de leerresultaten van leerlingen.

Referentie

Snoek, M. (2013). Literatuuronderzoek naar mogelijke effecten en onderlinge mechanismen: Beleidsdocumenten. Interne tussentijdse rapportage in het kader van een door OCW gefinancierd onderzoek naar De effecten van masteropleidingen op leraren en hun omgeving. Amsterdam: SEO, Kohnstamm Instituut, HvA.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 31 december 2013

Publicatiedatum

dec 2013

Auteur(s)