Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research in Education

Vormgeving van honoursactiviteiten

In dit artikel worden verschillende aanpakken van honoursprogramma’s in het Nederlandse onderwijs met elkaar vergeleken en worden steutelfactoren voor effectieve honoursprogramma’s geïdentificeerd. Een van de honoursprogramma’s betreft het honoursprogramma van het domein Onderwijs en Opvoeding dat in het artikel uitgebreid wordt beschreven.

Referentie

Van Eijl, P.; Hermsen, L.; Ghasseminejad, M.; Snoek, M. et al (2013). Vormgeving van honoursactiviteiten. In: Coppoolse, R.; van Eijl, P.; & Pilot, A. (red). Hoogvliegers. Ontwikkeling naar professionele excellentie. Rotterdam: Rotterdam University Press.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)