Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research in Education

‘We gaan er niet over, maar toch…’ Europese prikkels voor het beroep van lerarenopleider

Article

In internationale beleidsnotities over onderwijs en kwaliteit van leraren wordt regelmatig gesproken over de kwaliteit van lerarenopleidingen, maar nauwelijks over de kwaliteit van lerarenopleiders.

Vanuit de Europese Commissie zijn in de afgelopen drie jaar verschillende initiatieven gestart om in beleidsdiscussies in de lidstaten meer aandacht te krijgen voor het beroep van lerarenopleider. In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders schetst lector Marco Snoek deze initiatieven gaat hij na welke lessen daaruit te leren zijn voor lerarenopleiders en beleidsmakers in Nederland en Vlaanderen.

Referentie Snoek, M. (2013). ‘We gaan er niet over, maar toch…’ Europese prikkels voor het beroep van lerarenopleider. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(4), 19-30.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 7 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Publicaties: