Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Keys to the community

a multiple case study into professional legitimation in community development practice

Other

Proefschrift van drs. Jeroen Gradener naar de legitimiteit van community development (opbouwwerk). Niet vanzelf krijgen opbouwwerkers een mandaat van bewoners om hen te ondersteunen in het verbeteren van hun eigen leven en hun leefomgeving. Hoe deze opbouwwerkers erin slagen om ondanks weerstanden hun legitimiteit als professional te ontwikkelen is onderwerp van het internationaal vergelijkend promotieonderzoek.

Reference Gradener, J. (2016). Keys to the community: a multiple case study into professional legitimation in community development practice. [Research HvA, graduation external, Universiteit Utrecht]. Jeroen Gradener.
6 July 2016

Publication date

Jul 2016

Author(s)

G.C.M. Knijn
L.H.S. Staples

Publications:

Research database