Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Rapporteren over doorwerking van praktijkgericht onderzoek

Book

Deze notitie heeft tot doel kenniscentra, Centres of Expertise en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam te ondersteunen bij het rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek, zoals bijvoorbeeld de rapportage voor de externe visitatieronde van kenniscentra in 2021. Die ondersteuning bestaat uit een aantal eenvoudig te gebruiken tools om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek beter en completer inzichtelijk te maken.

Allereerst worden de tools gepresenteerd met een korte toelichting waarvoor en hoe ze te gebruiken zijn. Het resterende deel van de notitie bevat een uitgebreide onderbouwing van de tools, zoals de aanleiding om de tools te ontwikkelen (hoofdstuk 2) en de aanpak die daarbij gebruikt is (hoofdstuk 3). De inhoudelijke verantwoording vertrekt vanuit een basaal referentiemodel dat is gebruikt voor de verdere uitwerking van de vraag hoe te rapporteren over praktijkgericht onderzoek. In twee hoofdstukken worden twee onderdelen van het referentiemodel verder uitgewerkt: het conceptuele raamwerk voor hoe naar doorwerking wordt gekeken (hoofdstuk 4) en de uitwerking van de selectie en categorisering van indicatoren (hoofdstuk 5).

We sluiten af met een korte discussie (hoofdstuk 6). Tot slot zijn in diverse bijlagen verdere aanvullingen opgenomen Rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek is een complexe uitdaging. In die zin is deze notitie een eerste stap om het denken hierover binnen de Hogeschool van Amsterdam in gang te zetten, verder uit te werken en te borgen.

Reference van Vliet, H., Wakkee, I., Fukkink, R., Teepe, R., & van Outersterp, D. (2021). Rapporteren over doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Hogeschool van Amsterdam.
Published by  Centre for Applied Research in Education 2 February 2021

Publication date

Feb 2021

Publications:

Research database