Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Meedoen in Nieuw-West 2

de rol van bedrijven in de participatiesamenleving

Book

Meedoen in Nieuw-West 2: de rol van bedrijven in de participatiesamenleving

Meedoen in de samenleving gaat over de bijdrage die mensen leveren aan de buurt of maatschappij, om deze mooier en beter te maken. De overheid stelt kaders om dit mogelijk te maken, maar burgers en bedrijven moeten het uiteindelijk doen. Hoe werkt dat binnen de participatiesamenleving en wat zijn de behoeften van burgers en bedrijven daarbij? Dat hebben we onderzocht in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.

In het eerste deel van ‘Meedoen in Nieuw-West’ (2016) brachten we de behoeften van burgers rond participatie in kaart. Het hebben van betaald werk bleek voor de betrokkenen heel belangrijk om een perspectief op bestaanszekerheid te krijgen. In dit tweede deel richten we de blik op bedrijven. Welke bijdrage leveren zij aan de participatiesamenleving? We doen verslag van twee leernetwerken: één met reguliere werkgevers die inclusief werkgever willen zijn en één met sociale ondernemingen waarvoor het oplossen van maatschappelijke problemen uitgangspunt is. Ook laten we in een serie interviews mensen aan het woord die als verbinder optreden tussen werkzoekenden, werkgevers en de overheid. Het verbeteren van verbindingen tussen sociale en reguliere werkgevers én met de overheid bevordert dat iedereen kan meedoen in Nieuw-West.

Referentie Abu Ghazaleh, N., Hogenstijn, M., Meerman, M., Zinsmeister, J., & Ballafkih, H. (2017). Meedoen in Nieuw-West 2: de rol van bedrijven in de participatiesamenleving. Hogeschool van Amsterdam, Urban Management.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 5 oktober 2017