Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Startende leerkrachten trainen in oudergesprekken met behulp van Virtual Reality

Article

In dit artikel wordt verslag gedaan van een pilotonderzoek naar het inzetten van VR-brillen bij het trainen van vierdejaars pabostudenten in het voeren van oudergesprekken.

Op grond van een facetdesign zijn verschillende scripts uitgewerkt voor twee typen oudergesprekken die veelal als lastig en moeilijk worden ervaren: het voortgangsgesprek en het probleemoplossend gesprek. Met hulp van acteurs zijn verschillende versies van deze gesprekken met een 360 graden-camera opgenomen om studenten een zo realistisch mogelijke ervaring te bieden.

De gesprekken konden zowel vanuit het perspectief van een leerkracht als vanuit het perspectief van een ouder worden bekeken. De resultaten van een evaluatie onder studenten en opleiders laten een positief beeld zien en bieden onderbouwing voor het nader onderzoeken en breder inzetten van VR-technologie in de lerarenopleidingen.

Tegelijkertijd vraagt het inzetten van deze aanpak ook een kritische blik vanuit een leerpsychologisch, organisatorisch en financieel perspectief. Om te bepalen of de inzet van VR zinvol is, zal er kritisch gekeken moeten worden naar mogelijkheden voor het gebruik ervan binnen de leerlijnen van opleidingen. Daarnaast moet een inschatting worden gemaakt over de leerwinst die ermee te behalen valt. Het inzetten van VR-technologie is namelijk geen eenvoudige en goedkope onderneming. De aanschaf van apparatuur is duur en het ontwikkelen van materialen vraagt een behoorlijke tijdsinvestering van zowel opleiders als technische ondersteuning.

Referentie Oostdam, R., Baas, R., Fukkink, R., van der Linde, A., van Mulligen, R., Menheere, A., & de Wit, P. (2021). Startende leerkrachten trainen in oudergesprekken met behulp van Virtual Reality. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 42(3), 1-12.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Rufus Baas
Robert van Mulligen
Adri Menheere
Pieter de Wit

Publicaties:

Research database