Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind

Interdisciplinaire samenwerking tussen pedagogen en voedings- en beweegprofessionals voor de aanpak van overgewicht in de grote stad

Report

Jonge kinderen met overgewicht is een actueel probleem, met name bij bevolkingsgroepen met een migratie-achtergrond en een lage sociaaleconomische status in grote steden zoals Amsterdam. Om overgewicht tegen te gaan is het belangrijk om al op jonge leeftijd in te zetten op een gezonde leefstijl met goede voeding en voldoende beweging en slaap. Daarnaast heeft de opvoeding van ouders ook een grote invloed op het ontwikkelen van een (on)gezond gewicht, met name bij jonge kinderen. Vaak worden leefstijlinterventies ingezet om overgewicht tegen te gaan, veelal ontwikkeld door voedings- en beweegprofessionals en gezondheidsbevorderaars. Diverse programma’s voor het stimuleren van een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht werken met een cultuursensitieve aanpak om aan te sluiten bij de doelgroep. Deze aanpak vraagt ook om pedagogische expertise, aangezien de opvoeding een belangrijke rol speelt.

Als expert op het gebied van opvoeding is het aan de pedagoog om deze expertise ook in te zetten bij de gezonde ontwikkeling van kinderen in de grote stad. Het samenbrengen van expertises met betrekking tot opvoeding en een gezonde leefstijl moet leiden tot een nieuwe en effectieve strategie in de bestrijding van overgewicht bij jonge kinderen waarbij rekening wordt gehouden met culturele en etnische verschillen in opvattingen en gedrag van ouders ten aanzien van opvoeding en een gezonde leefstijl.

De onderzoeksvragen van deze studie zijn:

  • Op welke wijze hanteren internationale en lokale leefstijlinterventies voor gezinnen met jonge kinderen in de voorschoolse periode (1-4 jaar) een cultuursensitieve aanpak?
  • Hanteren deze leefstijlinterventies ook een pedagogisch onderbouwde aanpak?
Referentie van Verseveld, M., Booij, Y., Leistra, L., & Fukkink, R. (2021). Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind: Interdisciplinaire samenwerking tussen pedagogen en voedings- en beweegprofessionals voor de aanpak van overgewicht in de grote stad. (1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Centre of Expertise Urban Education.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 17 mei 2021

Publicatiedatum

mei 2021

Auteur(s)

Marloes van Verseveld
Loes Leistra

Publicaties:

Research database