Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Resultaten taxi survey september 2017

onderdeel van het U-SMILE project

Report

Deze rapportage beschrijft de onderzoeksresultaten die de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) verkregen hebben met een grootschalig kwantitatief onderzoek onder de Amsterdamse taxibranche. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenspraak met de gemeente Amsterdam vanuit het U-SMILE onderzoeksproject (‘’Urban Smart Measures and Incentives for quality of Life Enhancement’’) Het doel van het U-SMILE project is het ontwerpen, implementeren en testen van ‘smart incentives’ en andere maatregelen om gedrag te veranderen en (groot)stedelijke uitdaging zoals bereikbaarheid en milieukwaliteit aan te pakken. De HvA analyseert hierbij de effecten van maatregelen. Eén van de cases binnen het U-SMILE project is de implementatie van het ‘convenant 2025’ van de gemeente Amsterdam. Dit convenant heeft als doelstelling een volledig elektrische (en daarmee uitstootvrije) taxibranche te realiseren voor 2025. Om deze doelstelling te bereiken zal de Amsterdamse taxibranche voor 2025 over moeten stappen op elektrische taxi’s. Om deze overstap te faciliteren heeft de gemeente Amsterdam geïnvesteerd in verschillende incentives en maatregelen, zoals het verstrekken van subsidie, het plaatsen van snelladers en het instellen van een voorrangsregeling op de vernieuwde taxistandplaats van Amsterdam Centraal.

Inzicht in de effectiviteit van de gemeentelijke maatregelen is beperkt: het is onbekend wat de impact van de gemeentelijke maatregelen (verder ook met ‘’incentives’’ aangeduid) is op de motivatie van taxichauffeurs om over te stappen op een elektrische taxi. Daarnaast is er ook slecht zicht op de voorkeuren en kennis van de taxichauffeurs als het gaat om elektrisch rijden, waardoor er wellicht andere incentives te ontwikkelen zijn die beter aansluiten op de behoefte van de taxichauffeurs. Vanuit deze achterliggende gedachte hebben de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen gezamenlijk (en in overeenstemming met de gemeente Amsterdam) een survey verspreid onder de taxichauffeurs in Amsterdam die aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Deze survey heeft als doel gehad om de huidige incentives te evalueren, de aantrekkelijkheid van mogelijk toekomstige incentives te evalueren en aanvullende kennis op te doen over o.a. het aanschafgedrag van taxivoertuigen en de motivatie tot overstap naar een FEV.

Deze rapportage is met name bestemd voor de gemeente Amsterdam en de betrokken TTO’s en beschrijft de behaalde onderzoeksresultaten. De rapportage is als volgt opgebouwd: eerst zal de onderzoeksopzet besproken worden, waarbij de onderzoekdoelstellingen en de onderzoeksvragen toegelicht worden. Vervolgens zal de methodiek en de opzet van het onderzoek besproken worden. Daarna beschrijven we de resultaten verdeeld over verschillende onderdelen op basis van de indeling van de survey en de onderzoeksvragen. Deze rapportage eindigt met de conclusie en de opzet voor het vervolgonderzoek.

Referentie Tamis, M., & Zeiske, N. (2018). Resultaten taxi survey september 2017: onderdeel van het U-SMILE project. Hogeschool van Amsterdam.
6 september 2018

Publicatiedatum

sep 2018

Auteur(s)

Nadja Zeiske

Publicaties:

Research database