Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Verkennend onderzoek onder taxichauffeurs op de taxistandplaats van het Centraal Station

Report

Deze rapportage is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de belevingen en ervaringen van taxichauffeurs die regelmatig de vernieuwde taxistandplaats op het Centraal Station van Amsterdam bezoeken. Deze vernieuwde standplaats heeft een staffelregeling, waarbij één op de vier taxi’s die opgeroepen wordt, een schone taxi (groengas, volledig elektrisch en plug-in hybride) is. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het beleidsdoel van de gemeente Amsterdam om in 2025 een volledig elektrische taxivloot in Amsterdam te hebben.

Het onderzoek is gebaseerd op zeventien interviews met chauffeurs van zeven verschillende Toegelaten Taxi Organisaties (TTO). De tweeledige hoofdvraag luidt: (1) hoe ervaren de Amsterdamse taxichauffeurs de voorrangsregeling op de taxistandplaats van het Centraal Station en (2) welke redenen hebben deze taxichauffeurs om wel of niet de overstap te maken naar een volledig elektrisch voertuig?

Uit het onderzoek is gebleken dat alle taxichauffeurs de voorkeur geven aan de taxistandplaats van het Centraal Station boven andere Amsterdamse taxistandplaatsen, met als voornaamste reden dat ze ervaren (verhoudingsgewijs) meer klanten te krijgen op deze standplaats. Deze chauffeurs waren allemaal op de hoogte van de maatregelen en beleidsdoelstellingen die de gemeente Amsterdam voor de taxibranche gesteld heeft.

De voorrangsregeling lijkt het gewenste effect te bereiken: alle chauffeurs die de standplaats bezoeken zien het aantal schone taxi’s toenemen. Op enkele uitzonderingen na beargumenteren chauffeurs met een schone taxi dat ze deze schone taxi hoofdzakelijk aangeschaft hebben om gebruik te kunnen maken van de voorrangsregeling. Hierdoor lijkt de voorrangsregeling taxichauffeurs aan te zetten om over te stappen op een schone taxi.

Taxichauffeurs die wel gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling juichen een verhoging van de staffel toe: zij ervaren op dit moment te weinig voordeel van de regeling, omdat ze op dit moment teveel voorrangsvoertuigen zien op de taxistandplaats. Deze taxichauffeurs geven aan de schone taxi primair aangeschaft te hebben om gebruik te maken van de voorrangsregeling.

Taxichauffeurs die geen gebruik kunnen maken van de huidige voorrangsregeling ervaren deze als oneerlijk, maar geven wel aan dat ze de taxistandplaats zullen blijven bezoeken, ook wanneer de staffel opgevoerd zal worden naar één op drie. De voornaamste reden hiervoor is het grote aantal klanten die de chauffeurs op deze standplaats krijgen.

Taxichauffeurs zonder schone taxi geven aan verschillende opties te hebben. Deze chauffeurs lijken de overstap naar een volledig elektrisch voertuig op dit moment niet aantrekkelijk te vinden: de aanschafprijs ligt te hoog en de actieradius is te klein. Deze chauffeurs zien grofweg twee opties: uiteindelijk een gedwongen overstap naar een volledig elektrisch voertuig of het vermijden van taxistandplaatsen die exclusief toegankelijk worden voor volledig elektrische taxivoertuigen.

Referentie Tamis, M. (2017). Verkennend onderzoek onder taxichauffeurs op de taxistandplaats van het Centraal Station. Hogeschool van Amsterdam.
1 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database