Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Hoe Creëer Je Beter Contact Tussen Jongerenwerkers En Ouders?

fact-en tipsheet

Other

In opdracht van welzijnsorganisatie Dynamo is er onderzoek gedaan naar de “Pilot oudercontact”. Het doel van de pilot is meer contact creëren tussen de jongerenwerkers en de ouders. Dit kan ten goede komen van de jongere, bijvoorbeeld doordat meer preventief gewerkt kan worden. In dit onderzoek is gekeken naar wat er door jongerenwerkers wordt verstaan onder goed oudercontact en wat van invloed is op het realiseren van goed contact met ouders. Zo blijkt bijvoorbeeld uit dit onderzoek dat praktische ondersteuning zorgt voor vertrouwen bij de ouder, en een ingang biedt voor vervolgcontact. Op basis van dit onderzoek is er voor Dynamo een fact- en tipsheet ontwikkeld. Deze sheets kunnen door (toekomstige) jongerenwerkers gebruikt worden om bij te dragen aan het bereiken van goed oudercontact. Tevens is er een PowerPoint met de uitkomsten van dit onderzoek.

Referentie Rumping, S., & Todorović, D. (2018, Jul 4). Hoe Creëer Je Beter Contact Tussen Jongerenwerkers En Ouders? fact-en tipsheet. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.

Publicatiedatum

jul 2018

Publicaties:

Research database