Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Adviesrapport pilotproject Geld Gappie

Welke knelpunten en succesfactoren worden ervaren in de pilot Geld Gappie en wat zijn de mogelijkheden voor opschaling?

Report

Het doel van Geld Gappie is om te voorkomen dat de financiële zelfstandigheid die gepaard gaat met 18 jaar worden leidt tot schulden omdat leerlingen niet weten wat er dan allemaal verandert op financieel gebied en wat ze op dit terrein moeten regelen.

Het programma richt zich op jongeren die binnenkort 18 worden en die les volgen of gevolgd hebben in het praktijk- en/of speciaal onderwijs.
In Geld Gappie ontvangen deze leerlingen daarom intensieve begeleiding bij alle administratieve stappen die gezet moeten worden rondom het ’18 worden’.
Om een goed beeld te krijgen van de ervaren knelpunten en succesfactoren, hebben de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam zeven interviews gehouden met de verschillende betrokken partijen, één keer meegekeken bij een online sessie en hebben vijf jongeren een evaluatieformulier ingevuld over hun ervaringen met het project.

De conclusie is dat het Geld Gappie project in de kern een waardevol project lijkt voor kwetsbare jongeren die binnenkort 18 jaar gaan worden. De belangrijkste ingrediënten voor dit succes (succesfactoren) zijn volgens de onderzoekers:

1. De preventieve karakter van de aanpak. De kans is hierdoor groot dat schulden en/of betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd en aangepakt;
2. De inzet van het netwerk van de jongere: zowel het netwerk van school als het privénetwerk;
3. Aanwezigheid van draagvlak binnen de scholen;
4. De manier van communiceren richting de jongeren en hun ouders: helder, begrijpelijk en positieve bejegening;
5. De manier van begeleiding: letterlijk ‘naast de jongere zitten’ en samen doen;
6. De zogenoemde ‘no way out’ stijl die erop gericht is om jongen binnen boord te houden.

Voor een succesvolle opschaling hebben de onderzoekers de belangrijkste knelpunten die zij tegenkwamen in het onderzoek proberen te vertalen naar concrete adviezen.

De belangrijkste adviezen zijn:

1. Organisatorische adviezen: behoud van kennis kan worden gefaciliteerd middels het invoeren van een nieuwe functie bij Geld Gappie.
2. Coach-gerelateerde adviezen: opstellen van concrete profielen voor een geschikte Geld Gappie (m.n. competentie ‘authenticiteit verduidelijken) en waarborgen van continuïteit in de begeleiding.
3. Leerling-gerelateerde adviezen: opstellen van duidelijke selectiecriteria en het opstellen van een stappenplan (maatwerk) voor verschillende profielen van deelnemers na 1,5 jaar begeleiding.
4. Traject-gerelateerde adviezen: kies voor een hybride werkwijze omdat het online werken succesvol lijkt te zijn.

Referentie Telli, S., Stallen, M., & van Geuns, R. C. (2021). Adviesrapport pilotproject Geld Gappie: Welke knelpunten en succesfactoren worden ervaren in de pilot Geld Gappie en wat zijn de mogelijkheden voor opschaling? Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
21 juli 2021

Publicatiedatum

jul 2021

Auteur(s)

R.C. van Geuns

Publicaties:

Research database