Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Faciliterend leiderschap bij samensturing

Leren sámen te improviseren

Article

Samen richting geven aan een buurthuis vraagt veel van alle betrokkenen. Voortdurend moeten voor nieuwe vraagstukken oplossingen gevonden worden. Bij samensturing is dus geen sprake van varen op routine. Wat betekent dat voor de leiderschapsrol van een erbij betrokken sociaal werker?<br/><br/>Sociale professionals opereren doorgaans wijkgericht en meestal vanuit een buurthuis. Ideaal is het scenario waarin zij samen met bewoners, vanuit gedeeld eigenaarschap, sturing geven aan het reilen en zeilen in het buurthuis (De Goede, 2017). Voor het aanwakkeren van dit proces is een stijl van creatief leiderschap nodig die ook wel 'faciliterend leiderschap' wordt genoemd. Hieronder schetsen we het krachtenveld waarin samensturing zich afspeelt. Vervolgens laten we aan de hand van een voorbeeld zien hoe faciliterend leiderschap daarin effectief kan functioneren.

Referentie de Kreek, M., Filarski, T., van Vliet, P., & de Goede, S. (2021). Faciliterend leiderschap bij samensturing: Leren sámen te improviseren. Vakblad Sociaal Werk, 22(3), 17-19. https://doi.org/10.1007/s12459-021-0880-z

Publicatiedatum

jun 2021

Auteur(s)

Tycho Filarski
Pieter van Vliet
Sylvia de Goede

Publicaties:

Research database