Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Kunst en cultuur voor iedereen mogelijk maken

Report

Het heden en de nabije toekomst van onze maatschappij roept om mensen die creatief en innovatief kunnen denken en handelen. Mensen waarbij creatieve vaardigheden en ‘maakvaardigheden’ zoals het kunnen werken met verschillende technieken, zowel fysiek als digitaal, en materialen goed zijn ontwikkeld. En mensen die met creatief denken een bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die zo hard nodig zijn.

Zo schrijft Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, in zijn boek ‘De toekomst van
Nederland’ (2015) dat we gezien de vele uitdagingen waar wij op dit moment voor staan, leven in een zeer spannende tijd, waarin het meer dan ooit aankomt op ons vermogen om ons aan te passen aan wat de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan van ons vragen. We moeten op een andere manier leren kijken naar, en omgaan met, de inrichting van ons land, “onszelf afvragen wie we willen zijn” en de juiste vaardigheden ontwikkelen om de wereld waarin wij nu leven het hoofd te kunnen bieden.

Referentie Zandbergen, M., & Abu Ghazaleh, N. (2022). Kunst en cultuur voor iedereen mogelijk maken. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.