Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Vrijwillig belast?

een inventarisatie van de belasting en ondersteuningsbehoeften van Amsterdamse zorgvrijwilligers

Report

Het rapport geeft inzicht in de ervaringen van (een deel van de) zorgvrijwilligers in Amsterdam en in hun wensen en vragen ten aanzien van ondersteuning. Hiermee levert het lectoraat Community Care een (bescheiden) bijdrage aan de actuele discussie rond de mogelijkheden en onmogelijkheden van een grotere inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van en zorg voor mensen met een zorgvraag.

Referentie Schmale, L., Kwekkeboom, R., & Wittenberg, Y. (2016). Vrijwillig belast? een inventarisatie van de belasting en ondersteuningsbehoeften van Amsterdamse zorgvrijwilligers. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care.

Publicatiedatum

mei 2016

Auteur(s)

L. Schmale

Publicaties:

Research database