Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Van incidenteel naar structureel

Toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking of een zorgverantwoordelijkheid: Een onderzoeksrapport over de ervaringen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs aan de HvA

Report

Toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking of een zorgverantwoordelijkheid: Een onderzoeksrapport over de ervaringen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs aan de HvA

Referentie van Zal, S., Tempelman, D., & Kwekkeboom, R. (2020). Van incidenteel naar structureel: Toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking of een zorgverantwoordelijkheid: Een onderzoeksrapport over de ervaringen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs aan de HvA. (1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning / AKMI / FMR.

Publicatiedatum

jun 2020

Auteur(s)

Daniel Tempelman

Publicaties:

Research database