Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Onderwijsinnovatie koesteren en verduurzamen

Article

Omgaan met verward gedrag is een onderwerp dat de samenleving reeds enige tijd bezighoudt en, zo blijkt, vraagt om verregaande samenwerking tussen diverse betrokken disciplines. De ervaring is namelijk dat de professionals, die te maken krijgen met mensen die onbegrepen gedrag vertonen hierop vanuit verschillende perspectieven en opvattingen reageren en daarnaar handelen.

Aansluitend op geluiden vanuit de wereld van ervaringsdeskundigen wordt hier de term onbegrepen gedrag gebruikt omdat verward gedrag de associatie oproept dat mensen onverklaarbaar gedrag vertonen, terwijl het gedrag in veel gevallen verklaarbaar is. Het vraagt nogal wat van professionals om een sluitende aanpak te formuleren ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag en dit gaat daarom niet zelden mis. Hierdoor dreigen deze mensen met kwetsbaarheden tussen wal en schip te raken. Om een betere samenwerking tussen professionals te bevorderen zijn er door het ZonMw Actieprogramma Verward Gedrag (AVG) subsidies beschikbaar gesteld waarmee onderwijsmodules voor professionals, die met deze doelgroep gaan werken, ontwikkeld kunnen worden.

Referentie Verkuyl, L., & Kwekkeboom, R. (2021). Onderwijsinnovatie koesteren en verduurzamen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(3). https://doi.org/10.54431/jsi.690

Publicatiedatum

jun 2021

Publicaties:

Research database