Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Diversiteit in zorgopvattingen

Article

In de nabije toekomst zullen er steeds meer ouderen met een zorgvraag zijn. Het Nederlandse beleid moedigt aan dat ouderen steeds langer thuis wonen, terwijl de toegankelijkheid van publiek gefinancierde zorg afnam en het accent verschoof naar de onderlinge zorg voor naasten.

Gegeven de verwachting dat het aantal potentiƫle helpers zal dalen, is het van belang na te gaan welke groepen burgers sterke en minder sterke zorgopvattingen hebben en dus waarschijnlijk meer of minder bereid zijn om hulp te geven. We willen bovendien beter begrijpen hoe het komt dat burgers in hun zorgopvattingen verschillen.

We onderzochten in deze studie twee aspecten van zorgopvattingen: hoe burgers denken over zorgnormen, waarmee we doelen op de sociale rol die burgers voor zichzelf zien ten aanzien van hulp of zorg aan naasten, breder dan familieleden, en wat hun oriƫntatie is ten opzichte is van de verzorgingsstaat, oftewel wat zij de verantwoordelijkheid van de overheid vinden als het gaat om de zorg.

Referentie Wittenberg, Y., de Boer, A., de Klerk, M., Verhoeff, A., & Kwekkeboom, R. (2022). Diversiteit in zorgopvattingen. Mens & Maatschappij, 97(1), 110-113. https://doi.org/10.5117/MEM2022.1.015.WITT

Publicatiedatum

apr 2022

Auteur(s)

Alice de Boer
Mirjam de Klerk
Arnoud Verhoeff

Publicaties:

Research database