Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Heb oog voor diversiteit onder mantelzorgers

Web

Geen mantelzorger is hetzelfde, maar ze hebben wel bijna allemaal behoefte aan steun om op de been te blijven.

In de praktijk ontbreekt vaak adequate ondersteuning, omdat geen rekening wordt gehouden met verschillen tussen mantelzorgers en de contexten waarin zij zorg verlenen. HvA-docent-onderzoekers Rieke Hengelaar en Yvette Wittenberg pleiten voor meer oog voor diversiteit.

Referentie Hengelaar, R., & Wittenberg, Y. (2022). Heb oog voor diversiteit onder mantelzorgers. Web publication or website, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/heb-oog-voor-diversiteit-onder-mantelzorgers/