Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Zorg thuis

Chapter

De meeste mensen kennen ze wel: berichten dat ouderen langer thuis ‘moeten’ blijven wonen, terwijl ze daar geen zorg krijgen. En dat er vaker ‘verwarde mensen’ op straat lopen als gevolg van de ambulantisering in de ggz. Dat mensen met een verstandelijke beperking in hun appar-tement vereenzamen, terwijl ze liever in een instelling willen wonen.

Deze berichten lijken voorbij te gaan aan het gegeven dat in Nederland, net als in de meeste (westerse) landen, al halverwege de twintigste eeuw een begin is gemaakt met het veranderen van de langdurige zorg en ondersteuning. Deze ontwikkeling startte onder de naam ‘vermaat-schappelijking’ in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees de hele publicatie via de link hiernaast.

Referentie Kwekkeboom, R. (2022). Zorg thuis. In L. Veldboer, R. Engbersen, E. Hooghiemstra, J. Jansen, L. Koeter, J. Rözer, & A. Sprinkhuizen (Eds.), Lexicon nabijheid en sociaal werk (Versie 2.0 ed., pp. 210-215). Movisie.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 1 oktober 2022

Publicatiedatum

okt 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database