Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Product service systems

be gentle, it's a rental

Report

Om bedrijven te ondersteunen bij de omvorming naar een circulaire bedrijfsvoering is in 2019 het RAAK-publiekproject “Circulair ondernemen: van concept naar praktijk” gestart.

Dit RAAK publiekproject is opgezet door verschillende kennisinstellingen en praktijkpartners vanuit de behoefte een nuttige bijdrage te willen leveren aan duurzame economische groei in het bedrijfsleven. Het project heeft als doel ondernemers handvatten te bieden om stapsgewijs en weloverwogen tot een circulaire bedrijfsvoering te komen. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad (PveDS) van de Hogeschool van Amsterdam heeft zich als partner aangesloten om expertise en kennis over gedrag en gedragsverandering in te brengen. Een perspectief dat binnen deze opgave onmisbaar is, omdat het succes van de circulariteitstransitie mede afhankelijk is van keuzes die consumenten maken

Referentie van Brecht, J., Kappers, C., Schmidt, H., & Renes, R. J. (2021). Product service systems: be gentle, it's a rental. Hogeschool van Amsterdam.

Publicatiedatum

jul 2021

Auteur(s)

Joyce van Brecht
Helena Schmidt

Publicaties:

Research database