Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Evaluatie mini-burgerberaad gemeente Amsterdam 2021

Onderzoeksrapport

Report

In november 2021 vond het mini-burgerberaad Klimaat, georganiseerd door de gemeente Amsterdam, plaats. 100 ingelote Amsterdammers waren uitgenodigd om in 6 sessies aanvullende maatregelen te bedenken voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Om te voldoen aan de klimaatdoelen moet Amsterdam stappen ondernemen in de energietransitie want de huidige maatregelen zijn niet toereikend om dit doel te behalen. Daarom heeft de stad burgers gevraagd met adviezen te komen.

Uit het mini-burgerberaad zijn 26 concrete voorstellen naar voren gekomen. 10 van deze voorstellen zijn door het college van B&W overgenomen (zie pag. 3 Raadsinformatiebrief gemeente Amsterdam d.d. 18-01-2022)

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad heeft in samenwerking met burgerparticipatie-expert Christine Bleijenberg van de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar het mini-burgerberaad. Het onderzoek geeft inzicht in de opzet en het verloop van het mini-burgerberaad – o.a. over de loting en de representativiteit - alsmede de ervaringen van Amsterdammers die hebben meegepraat. Hoe kijken deelnemers terug op het verloop van het mini-burgerberaad en op de 26 voorstellen aan de gemeente die dit heeft opgeleverd? Tevens beschrijft het onderzoek de veranderingen in kennis en houding van deelnemers over klimaat en de rol van de gemeente hierin.

De onderzoekers Reint Jan Renes en Christine Bleijenberg zijn in juli 2022 over dit onderwerp geïnterviewd door Binnenlands Bestuur.

Referentie Postma, S., Bleijenberg, C., Schmidt, H., & Renes, R. J. (2022). Evaluatie mini-burgerberaad gemeente Amsterdam 2021: Onderzoeksrapport. (Eindversie ed.) Hogeschool van Amsterdam, AKMI / Psychologie voor een Duurzame Stad/ Faculteit Maatschappij en Recht.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 20 maart 2022

Publicatiedatum

mrt 2022

Auteur(s)

Sophie Postma
Christine Bleijenberg
Helena Schmidt

Publicaties:

Research database