Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Groepswerk

onderzoek naar Groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk

Report

In dit rapport doen we verslag van hoe jongerenwerkers en hun organisaties (in totaal 6) in Amsterdam en Assendelft uitvoering geven aan Groepswerk als generieke methodiek in het grootstedelijk jongerenwerk. We beschrijven de werkwijze aan de hand van de gestelde doelen, doelgroep, de pedagogische opdracht, het methodisch handelen, randvoorwaarden en resultaten voor jongeren.

Referentie Rumping, S., Metz, J., Awad, S., Nijland, E., Manders, W., Todorović, D., Sonneveld, J., & Schaap, R. (2017). Groepswerk: onderzoek naar Groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk. (Portfolio jongerenwerk; Vol. 5). Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Judith Metz
Evelien Nijland
Rick Schaap

Publicaties:

Research database