Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Methodiekbeschrijving groepswerk in het jongerenwerk

Report

In deze methodiekbeschrijving staat praktisch en met onderzoek onderbouwd beschreven wat het alledaags uitvoeren van Groepswerk inhoudt en hoe de jongerenwerker handelt in het contact met groep(en) jongeren.

Het lectoraat Youth Spot heeft hiervoor praktijkgericht onderzoek uitgevoerd (hier te downloaden) in samenwerking met studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ervaren jongerenwerkers van de organisaties Combiwel, Dock, Streetcornerwork, IJsterk, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (SMDZW) en The Mall de Baarsjes.
De methodiekbeschrijving is gemaakt voor jongerenwerkers die Groepswerk uitvoeren en studenten die leren voor het vak jongerenwerk en andere sociaal-agogische beroepen gericht op jongeren. Het is een praktische leidraad voor het uitvoeren van Groepswerk in het jongerenwerk.

Referentie Todorović, D., Manders, W., Sonneveld, J., & Metz, J. (2017). Methodiekbeschrijving groepswerk in het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 1 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Publicaties:

Research database