Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Echt zijn in de online leefwereld

Een handreiking voor jongerenwerkers

Report

In deze handreiking staat beschreven hoe jongerenwerkers methodisch handelen in de online leefwereld en daarmee proberen bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Dat beschrijven we aan de hand van methodische stappen en principes.

De handreiking is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek dat het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft uitgevoerd in samenwerking met 14 jongerenwerkorganisaties in de periode van 2020-2022. De bevindingen zijn vertaald ter ondersteuning van jongerenwerkers die jongeren willen begeleiden in hun online leefwereld. De inzichten kunnen ook relevant zijn voor andere jeugdprofessionals, zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en leraren.

Referentie Todorović, D., Koetsenruijter, R., Manders, W., & Sieckelinck, S. (2023). Echt zijn in de online leefwereld: Een handreiking voor jongerenwerkers. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 1 januari 2023