Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Gebiedsgericht outreachend werken

module II WMO Werkplaats Amsterdam

Report

Deze module is geschikt voor alle deelnemers aan gebiedsgericht werken, zowel formele als informele krachten. De focus ligt bij bachelorstudenten die zich op zo’n praktijk oriënteren. De leerdoelen en de competenties in deze module zijn een combinatie van attitude, kennis en vaardigheden. Deze komen voort uit de vele leergangen en trainingen die in nauwe samenwerking met de praktijk door leden van de Amsterdamse Wmo-werkplaats zijn opgezet.

Referentie Bouwes, T., Gaarthuis, S., Rumping, S., Rondagh, A., & de Jong, C. (2013). Gebiedsgericht outreachend werken: module II WMO Werkplaats Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.
1 januari 2013

Publicatiedatum