Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties

rapportage in opdracht van Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Report

In dit rapport wordt aandacht geschonken aan een specifieke groep mantelzorgers, namelijk mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste. Het rapport beschrijft de door deze mantelzorgers ervaren belasting en hun behoefte aan een specifieke vorm van mantelzorgondersteuning, namelijk respijtzorg.

Referentie Wittenberg, Y., & Kwekkeboom, R. (2014). Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties: rapportage in opdracht van Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care.
1 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Publicaties:

Research database