Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Samen Doen in de buurt

een praktijkanalyse van drie Samen Doen-teams in Amsterdam

Report

Dit is de overkoepelende rapportage van het onderzoek naar drie teams die de werkwijze ‘Samen DOEN in de buurt’ in Amsterdam uitvoeren. Samen DOEN in de buurt is een innovatieve Amsterdamse werkwijze, waarmee buurtteams huishoudens met meervoudige problemen helpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Referentie Bichbich, F., Bouwes, T., Hoijtink, M., Kemmeren, C., Metze, R., Räkers, M., Rumping, S., Stam, M., & Zuithof, M. (Eds.) (2014). Samen Doen in de buurt: een praktijkanalyse van drie Samen Doen-teams in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 september 2014

Publicatiedatum