Centre of Applied Research Technology

ir. J. van der Kuur (Jeroen)

Telephone:
0621156172
Email:
j.van.der.kuur@hva.nl
Work address:
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Go to Research database

Jeroen van der Kuur is onderzoekscoördinator en projectmanager aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2005 is hij afgestudeerd op de TU Delft als architect en stedenbouwkundige.

Jeroen is geïnteresseerd in de snijvlakken van de verschillende disciplines in de bouwsector. Hij heeft gewerkt als ontwerper, onderzoeker, coördinator en adviseur aan zeer diverse projecten, variërend van ontwerpen van een bouwdetail tot het opstellen van het cultuurhistorische paragraaf van een milieueffectrapportage.

Samen met lectoren geeft Jeroen sinds 2011 richting aan het onderzoek dat gerelateerd is aan de gebouwde omgeving. Sinds 2015 is dit onderzoek gebundeld binnen het thema Smart Urban Design, als onderdeel van het onderzoeksprogramma Urban Technology.

Jeroen is tevens projectmanager van het icoonproject ‘Bestemming Duurzaam Zuidoost’. Binnen de ‘Triple Helix Gebiedsontwikkeling’ Circulair Zuidoost gaat de HvA met de grote publieke en private partijen uit Amsterdam Zuidoost gezamenlijk werken aan de onderscheidende en innovatieve verduurzaming van Amsterdam Zuidoost. Daartoe initiëren en bundelen de partijen concrete projecten en initiatieven rondom de thema’s energie, afval, mobiliteit en connectiviteit.

Go to Research database
Go to Research database