Centre for Financial Innovation

Succesfactoren voor effectief risicomanagement bij woningcorporaties

Article

Uit door ons uitgevoerd enquĂȘteonderzoek (in 2020) blijkt dat risicomanagement als een van de belangrijkste taken wordt gezien binnen de onafhankelijke controlfunctie (OCF) van woningcorporaties.

Tegelijkertijd geven betrokkenen aan dat deze activiteit voor verbetering vatbaar is.

De effectiviteit hiervan lijkt met name afhankelijk te zijn van de rolinvulling van degene die de OCF vorm geeft en de ruimte die binnen de corporatie wordt geboden voor reflectie en verandering.

Referentie Budding, T., de Jong, G., & Smit, M. (2021). Succesfactoren voor effectief risicomanagement bij woningcorporaties. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 19(1), 36-39.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 maart 2021

Publicatiedatum

mrt 2021

Auteur(s)

Tjerk Budding
Marion Smit

Publicaties:

Research database