Centre for Financial Innovation

Toekomstbestendigheid landelijk opleidingsprofiel voor Finance

Article

Het waarborgen van de beroepsbekwaamheid van toekomstig gediplomeerden is voor opleidingen met een beroeps orientatie in hoger onderwijs een actueel en weerbarstig vraagstuk. Wereldwijde trends, ontwikkelingen en (innovaties) beinvloeden de beroepshandelingen sneller dan ooit.

Dit artikel biedt een praktische handreiking om stapsgewijs en continu de eisen aan de beroepsbekwaamheid in kaart te brengen, die met name geschikt is voor brede opleidingen, maar ook aangrijpingspunten biedt voor beroepsspecifieke opleidingen zoals bedrijfseconomie, bedrijfskunde en commerciële economie.

Dit gebeurt met behulp van de vier perspectieven van de evidence-based practice en de operationalisering van deze eisen in learning outcomes. Daarnaast biedt dit artikel een visie op de rol die landelijke overleggen en lectoraten daarbij kunnen spelen.

Referentie Puyt, R., & Oostdijk, J. (2017). Toekomstbestendigheid landelijk opleidingsprofiel voor Finance. Onderwijsinnovatie, 2017(4), 17-22.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)

R.W. Puyt
Jan Oostdijk
Richard Puyt

Research database