Centre for Financial Innovation

RAAK-subsidie voor Culturele kracht en het onverwachte

Onderzoeksproject financiën culturele sector

1 Jun 2022 14:54 | Centre for Economic Transformation

Het onderzoeksproject ‘Culturele kracht en het onverwachte’ beoogt zakelijk leiders van podiumkunstinstellingen instrumentarium te bieden dat hen in staat stelt strategische en financiële risico’s van hun organisatie te identificeren, te beheersen en bespreekbaar te maken in hun eigen organisatie.

Het instrumentarium helpt de zakelijk leiders ook om een balans te zoeken tussen enerzijds hun strategische en financiële risico’s en anderzijds hun artistieke en maatschappelijke risico’s. Het instrumentarium zal de terugkerende werkpraktijk van zakelijk leiders aan lange termijnbeleid koppelen.

Kennisbehoefte bij zakelijk leiders

Ondanks dat de culturele sector al een decennium lang bezig is met een professionaliseringslag verscheen in 2019 een brandbrief waarin wordt gepleit voor de dringende noodzaak tot professionalisering van het strategische en financiële risicobeleid van podiumkunsten.
Uit gesprekken over de implementatie van de governance code blijkt dat kennis over vormen van standaardisatie over financieel en strategisch beleid ontbreken. Zakelijk leiders in de culturele sector geven aan dat zij niet beschikken over de kennis en de instrumenten om risicomanagement effectief te kunnen uitvoeren. Dit onderzoek stapt in deze lacune.

Samenwerking HvA & HKU

De RAAK-publiek subsidie is voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met publieke instellingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de HKU. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn aangesloten:
Frank Jan de Graaf, Micha Keijer en Pauline Koeleman.

Het onderzoek ‘Culturele kracht en het onverwachte’ start per 1 september 2022.

Contact

Neem voor meer info over het onderzoek contact op met projectleider Pauline Koeleman.