Centre for Applied Research of the Faculty on Digital Media & Creative Industries

The measurement of atmospherics

Book

De sfeer van een ruimte of omgeving is een belangrijke factor in de beleving van die ruimte door een bezoeker. Om het belang van de factor sfeer te kunnen vaststellen is een goed meetinstrument nodig. In deze studie wordt een voorstel gedaan voor een dergelijk meetinstrument. Hiertoe wordt een meta-analyse uitgevoerd op bestaande empirische en theoretische studies naar sfeer. Deze studies komen uit de marketingliteratuur en uit museum studies. Winkels en musea zijn twee relevante voorbeelden van waar sfeer een evidente rol speelt in de ervaring van bezoekers en hun gedrag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit deze disciplines redelijk wat aandacht is geweest voor sfeer.

Reference van Vliet, H. (2018). The measurement of atmospherics. Plan B.
1 January 2018

Publication date

Jan 2018

Author(s)


Research database