Centre for Applied Research of the Faculty of Digital Media & Creative Industries

AI, Media & Democracy Lab

Het AI, Media & Democracy Lab is een samenwerking van UvA, HvA en CWI. Hier gaan onderzoekers in de zogenoemde ELSA Labs zich samen met mediabedrijven en culturele instellingen inzetten om de kennis over de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI te vergroten.

Project

Het AI, Media & Democracy ELSA Lab is een van de gehonoreerde projecten binnen de categorie Economie, Binnenlands bestuur en Cultuur & Media, en onderzoekt de impact van AI op de democratische functie van media. Samen met journalisten, mediaprofessionals, designers, burgers, collega-onderzoekers en publieke en maatschappelijke partners, ontwikkelt en test het lab waarde-gedreven, mensgerichte AI-toepassingen en ethische en juridische kaders voor verantwoord gebruik van AI.

Stimuleren van innovatieve AI-toepassingen

Het doel van het Lab is om innovatieve AI-toepassingen te stimuleren die de democratische functie van media versterken. Dit gebeurt in samenwerking met een uitgebreid netwerk van partners uit verschillende sectoren, waaronder media, onderwijs, overheid en onderzoek.

Artificiële Intelligentie

Het Lab maakt deel uit van het programma 'Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving', gelanceerd door NWO en de Nederlandse AI Coalitie als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Dit programma brengt publieke en private partners samen, waaronder overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, en maatschappelijke organisaties, om nationale AI-ontwikkelingen te versnellen en bestaande initiatieven te verbinden. Het onderzoek richt zich op AI als sleuteltechnologie en zijn rol in het bevorderen van een inclusieve samenleving, met aandacht voor de nationale onderzoek agenda AIREA-NL en relevante maatschappelijke en beleidsvraagstukken.

Innovatieve AI- toepassingen

De verwachte resultaten omvatten de ontwikkeling en implementatie van innovatieve AI-toepassingen die de democratische functie van media versterken. Daarnaast wordt verwacht dat het Lab bijdraagt aan het versnellen van AI-ontwikkelingen in Nederland en het verbinden van diverse belanghebbenden uit verschillende sectoren. Het programma zal ook een bijdrage leveren aan het vergroten van het vertrouwen in AI-systemen en het bevorderen van een inclusieve samenleving door middel van AI-technologie.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met partners als RTL, DPG Media, NPO, Beeld en Geluid, Media Perspectives, NEMO Kennislink, Waag Society, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Commissariaat van de Media, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Cultural AI Lab, Koninklijke Bibliotheek, BBC en het Bayrischer Rundfunk AI Lab.

Voor meer informatie, zie de website van het AI, Media en Democratie ELSA Lab: www.aim4dem.nl

Gepubliceerd door  AZ Faculty of Digital Media and Creative Industries 10 april 2024

Project Info

Startdatum 01 apr 2022
Einddatum 31 mrt 2027

Contact