Centre for Applied Research of the Faculty of Digital Media & Creative Industries

Buurtmoeders Moederskracht

Project

Het lectoraat Creative Media for Social Change (HvA) en Buurtmoeders Moederskracht slaan de handen ineen voor een gezamenlijk onderzoeksproject. Gedurende tien maanden wordt op creatieve manieren de unieke werkwijze van Buurtmoeders Moederskracht onderzocht en in kaart gebracht.

Aanleiding

Buurtmoeders Moederskracht is een organisatie die activiteiten organiseert voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander: ‘’Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld en ervaringen gedeeld. Isolement en eenzaamheid worden doorbroken.’’ (Buurtmoederskracht)
Het lectoraat streeft samen met de organisatie ernaar om hun unieke werkwijze beter te begrijpen en de impact ervan te vergroten.

Methodes

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een meelooptraject, een storytellingtraject en van brainstorm- en ontwikkelsessies.

 • Meelooptraject: Deelnemen aan de activiteiten van Buurtmoeders Moederskracht in Slotermeer;
 • Storytellingtraject: De verhalen en ervaringen van Buurtmoeders Moederskracht verzamen en documenteren;
 • Brainstormsessies: Bijeenkomsten om ideeën, ervaringen en inzichten uitwisselen tussen de partners;
 • Ontwikkelsessies: Nieuwe strategieën, methoden of programma’s ontwikkelen.

Doel en verwachte resultaten

Het doel van dit gezamenlijke project is om de expertise en inzichten van Buurtmoeders Moederskracht op een passende manier te delen. Een manier die recht doet aan hun werkwijze en toegankelijk is voor instanties die hen willen ondersteunen of van hen willen leren.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten:

 • Twee-wekelijkse terugkoppeling van opgehaalde data;
 • Archiveringsopgave in de mogelijke vormen: 1) visuele tijdlijn, 2) infographics, 3) (interactieve) kaart, 4) geschreven overzicht;
 • Boekje of presentatie waarin archiveringsopgave gepubliceerd wordt;
 • Voorlopige beschrijving werkwijze Buurtmoeder Moederkracht;
 • Brainstorm en ontwikkelsessies rondom ‘waarde’;
 • Storytelling traject om een serie van verhalen of portretten vorm te geven waarin de waarde van Buurtmoeders Moederskracht’s aanpak expliciet gemaakt wordt;
 • Overkoepelende analyse van Buurtmoeders Moederskracht werkwijze;

Samenwerking

Het consortium wordt geleid door het lectoraat Creative Media for Social Change in samenwerking met het kenniscentrum ongelijkheid.

 • Ilhame Grinate - Buurtmoeders Moederskracht – Project leider
 • Esther Kamara - onderzoeker lectoraat Creative Media for Social Change
Gepubliceerd door  AZ Faculty of Digital Media and Creative Industries 15 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2023
Einddatum 31 dec 2023

Contact